Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Yellow Sky


زیرنویس فارسیYellow Sky (1948)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک بچه شیطان تپانچه های بسته بندی و پدر بزرگ او کشف یک گروه از بانک سرقت راهزنان پناه بردن به شهر ارواح همسایه.




This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است