Poster

دانلود زیرنویس فارسی سریال Umbre


زیرنویس فارسی umbre


8 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : Relu یک مرد خانواده است. او دو فرزند دارد، یک همسر و یک زندگی دوگانه است. دیده از طریق چشم از خانواده اش، Relu Oncescu به نظر می رسد راننده تاکسی معمولی. هیچ کس گمان می کند که Relu کار می کند ...
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Umbre S01E08 720p-480p WEBRip (SamSerial)
SamSerial.com-720p-480p WEBRip
۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵ ( ۱ رای ۵.۰۰ )
Umbre S01E07 720p-480p WEBRip (SamSerial)
SamSerial.com-720p-480p WEBRip
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Umbre S01E06 720p-480p WEBRip (SamSerial)
SamSerial.com-720p-480p WEBRip
۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵ ( ۲ رای ۵.۰۰ )
Umbre S01E05 720p-480p WEBRip (SamSerial)
SamSerial.com-720p-480p WEBRip
۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵ ( ۱ رای ۵.۰۰ )
Umbre S01E04 720p-480p WEBRip (SamSerial)
SamSerial.com-720p-480p WEBRip
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Umbre S01E03 720p-480p WEBRip (SamSerial)
SamSerial.com-720p-480p WEBRip
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Umbre S01E02 720p-480p WEBRip (SamSerial)
SamSerial.com-720p-480p WEBRip
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Umbre S01E01 720p-480p WEBRip (SamSerial)
SamSerial.com-720p-480p WEBRip
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )