Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Rabid Grannies


زیرنویس فارسیRabid Grannies (1988)
Les mémés cannibales


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : هنگامی که در حال حاضر شیطانی توسط برادرزاده گوسفند سیاه و سفید خود را داده دو grannies مهربانی قدیمی را به شیاطین که اقدام به gorily بستگان حریص خود را بد گویی کردن تبدیل شده است.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است