Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Odd Obsession Kagi


زیرنویس فارسیLétrange obsession (1959)
Kagi


1 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : مردی گرفتن در در سال مجموعه های خارج برای پیدا کردن یک راه برای احیای مردانگی ضعیف است.




This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Odd Obsession Kagi
مترجم : محمدمُرسلی _ warriorm377@gmail.com
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )