Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Earthstorm


زیرنویس فارسیEarthstorm (TV Movie 2006)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : تاثیر عظیم سیارک در ماه آغاز می شود و باعث طوفان بر روی زمین با توجه به تغییرات ناگهانی در جزر و مد اقیانوس. اما هنگامی که به بررسی بیشتر انجام شده است کشف آن که قمر ...
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است