Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم 11 11 11


زیرنویس فارسی11 (2011)
11-11-11


6 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : پس از مرگ همسر و فرزند خود، یک نویسنده سفر به بارسلونا برای دیدن برادر جدا خود و پدر، در حال مرگ که در آن او می آموزد که زندگی خود را با رویدادهایی که در 11/11/11 رخ می دهد رنج می برد.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
11 11 11
The right subtitle for http://www.imdb.com/title/tt1712159/?ref_=sr_1. You can check : 2 00:01:39,305 -> 00:01:41,790 10, 9, 8, 3 00:01:41,858 -> 00:01:44,259 7, 6, 5, 4 00:01:44,326 -> 00:01:48,646 4, 3, 2, 1.
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
11-11-11 720p Extended
Extended تنظیم و ترجمه مجدد هماهنگ با نسخه 720
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
11 11 11
زیرنویس تقریبا هماهنگ با بلوری میشه گفت کامل هماهنگ
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
11-11-11.720p By Farhad767
11-11-11.720p By Farhad767
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
11 11 11
زیرنویس کامل با زمان بندی مطابق با dvdrip کاری مشترک از علی و مرجان ... mpluszero & entezar_forever
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
11 11 11
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )